Adresa:
Arte Partner Prague, s. r. o.
Dlouhá 616/12
110 00 Praha 1, Staré Město
Česká republika

E-mail: info@apprague.cz
Web: www.apprague.cz

Mob: (+ 420) 603 466 303
Miloš Věrný

IČO: 47542870
DIČ
: CZ47542870

 

Informace o zpracování osobních údajů

Ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) Vás informujeme podle čl. 13 GDPR takto:

  • pro firmu Arte Partner Prague s. r. o., IČ: 47542870, se sídlem Dlouhá 616/12, Praha 1, email info@apprague.cz, internetové stránky jsou www.apprague.cz je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů plnění zákonných povinností naší firmy

  • účel zpracování, pro který jsou Vaše osobní údaje určeny, je zejména: splnění právní povinnosti (vedení účetnictví)

  • Vaše osobní údaje mohou být předány těmto kategoriím příjemcům: externí mzdová účetní. Tento příjemce rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů

  • nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

V Praze dne 24. 5. 2018

Arte Partner Prague s. r. o.