Michael Rittstein – Ve vlnách

Zhotovení paneláže, svoz obrazů a instalace výstavy Michael Rittstein – Ve vlnách
v Jízdárně Pražského hradu.